Uenighet i klasserommet

Episode 12 · October 6th, 2018 · 49 mins

About this Episode

I episoden hører vi fra Lars Laird Iversen (PhD) om begrepet han lanserte i boka med samme tittel og i sin doktorgradsavhandling "Learning to be Norwegian: a case study of identity management in religious education in Norway".
Hva trenger vi å være enige om for å kunne leve sammen? En del utdanningspolitikk tar utgangspunktet i ett svar til spørsmålet, nemlig kristne og humanistisk verdier. Men hva gjør vi når elever ikke er enige i dem? Hvor mye uenighet og splid takler våre klasserom? Hvor kommer egentlig klasseregler fra? Trenger vi å hegne om majoritetskulturen?

Videre lesning:
Iversen, L. L. (2012). Learning to be Norwegian: a case study of identity management in religious education in Norway. Waxmann Verlag.
Iversen, L. L. (2014). Uenighetsfellesskap: blikk på demokratisk samhandling. Universitetsforlaget.

Music by Lee Rosevere (http://freemusicarchive.org/music/Lee_Rosevere/):
"Introducing the Pre-roll"
"All the answers"
"Tech Toys"
"Old regrets"
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/