Ny læreplan 4: Leder for læreplansgruppa taler

Episode 17 · December 13th, 2018 · 27 mins 29 secs

About this Episode

En podcast om KRLE-faget og religion i skolen
Geir Skeie forklarer det nye læreplansgrepet og hvorfor ingen religioner er nevnt ved navn. Hva sa UDIR til KD (kunnskapsdepartementet) da de nye skissene ikke nevnte kristendommen? Hva sa KD tilbake? Og sist: hvordan er det å bygge opp en læreplan og så få masse kritikk?
Du finner mer om de nye læreplanene på Udirs nettsider.
Geir Skeie har jobbet med læreplanforståelse siden han skrev doktoravhandling om kulturforståelsen i skolens religionsfag samtidig som den største reform i nyere tid, KRL. Han er professor i Stavanger, NTNU og Stockholm og er medlem i læreplangruppa som ferdigstiller sitt arbeid i 2019.
Litteratur:
Skeie, G (2017) Kan og bør religionsfaget bidra til personlig utvikling? i Undheim/von der Lippe (red.) Religion i skolen, 117-129
Skeie, G (1998) En kulturbevisst religionspedagogikk, Trondheim : Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Music by Lee Rosevere (http://freemusicarchive.org/music/Lee_Rosevere/):
“Puzzle Pieces”
"Knowing the Truth"
"Introducing the Pre-roll"
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
"Thought Bubbles"
"Old Regrets"
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/