Ramayana

Episode 2 · November 21st, 2017 · 14 mins 47 secs

About this Episode

En podcast om KRLE-faget og religion i skolen
Vi får bli med inn i forelesningssalen hvor Ragnhild Laird Iversen fremfører den episke fortellingen om Rama og Sita. Ragnhild og Knut diskuterer hvordan få elever, småbarn og studenter til å engasjere seg i fortellingen ved interaktive teknikker og gjenkjenning. Fortellinger kan både fremstår som eksotiske og som nær elevens hverdag.
Videre lesning:
Breidlid, Halldis, og Nicolaisen, Tove (2011) I Begynnelsen var fortellingen. Oslo: Universitetsforlaget.
Jacobsen, Knut Axel (2009) Hva er Hinduisme. Oslo: Universitetsforlaget.

Music by Lee Rosevere (http://freemusicarchive.org/music/Lee_Rosevere/):
“Under Suspicion”
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
"Thought Bubbles"
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
Theme from Ramayana by Ravindra Jain.