Ekskursjon

Episode 5 · February 6th, 2018 · 35 mins 39 secs

About this Episode

Tove Nicolaisen forteller om sitt syn på ekskursjon, erfarings-læring, hva hun har lært av norske hindubarn i skolen, grensen mellom formidling og forkynnelse, eksotismer, andregjøring og påskevandringsdebatten.

Music by Lee Rosevere (http://freemusicarchive.org/music/Lee_Rosevere/):
“Puzzle Pieces”
“I´m Going for a Coffee”
“Thinking it Over”
"Thought Bubbles"
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/